NCU board members

Danmark övertar ledningen

Nordiska Cancer Unionens (NCU) styrelse höll sitt fjärde möte under år 2017 i Isländska Cancerföreningens lokaler i Reykjavík den 17 november.

Island har haft ordförandeskapet i Nordiska Cancer Unionen under perioden 2015 – 2017. Förre detta direktören för Isländska Cancerföreningen Ragnheiður Haraldsdóttir har varit ordförande under denna period.

Huvudpunkterna på mötet i Reykjavík var följande:

  • Förslag till NCU 3-års plan i perioden 2018 – 2020.
  • Rapport om evaluering av NCU:s bidrag till forskningen.
  • Strategiska projekt.
  • Fördelning av forskningsanslag för 2018.
  • Kliniska undersökningar i Norden.
  • NCU forskningsinitiativ.
  • Cancer kostnader i de nordiska länderna.
  • Islands ordförandeskap i NCU i perioden 2015 – 2017.
  • Nationella rapporter.

Den 1 januari 2018 övertar Danmark ledningen i NCU för kommande 3 års period.