Copenhagen

NCU møde 9. maj 2018

NCU bestyrelsen holdt møde 9. maj 2018 i København

Mødet havde fokus på følgende temaer:

  • Kliniske forsøg i Norden
  • Information om Cancerfonden i Sveriges strategiske satsninger, herunder nye strategier for forebyggelse (prevention) og patientstøtte
  • DCCC – Danish Comprehensive Cancer Center
  • Alternativ behandling, herunder medicinsk cannabis. Fakta, erfaringer, offentlig debat og den danske forsøgsordning
  • Kræftens Bekæmpelses Navigator projekt
    • Om at støtte socialt sårbare kræftpatienter gennem hele deres kræftforløb
    • Indhold og erfaringer

Bestyrelsens næste møde finder sted 24. oktober 2018.

NCU Scientific Committee holder samme dag møde, hvor ansøgninger til NCU’s 2018 pulje til videnskabelige projekter bedømmes. Ansøgningsfrist er 3. september 2018

Nordic Cancer Union Research Grant

NCU bestyrelsen og NCU Scientific Committee afslutter dagen med et fællesmøde. Status for ansøgninger til NCU om videnskabelig støtte gennemgås og drøftes. NCU bestyrelsen træffer på baggrund af anbefalinger fra NCU Scientific Committee formel beslutning om uddeling af NCU forskningsmidler 2018.