26 February 2016

Island leder cancersamarbetet i Norden

Nordiska Cancer Unionens styrelse höll sitt första möte i år den 19 februari i norska Kreftforeningens lokaler i Oslo.


Nordiska Cancer Unionens styrelse höll sitt första möte i år den 19 februari i norska Kreftforeningens lokaler i Oslo. Styrelsen fastställde NCU:s räkenskaper för år 2015 och budgeten för 2016. Vid mötet diskuterades dessutom strategi och riktlinjer för strategiska fonder, stöd till strategiska projekt, revidering av NCU:s stadgar, internationellt samarbete, rapporter från länderna och flera aktuella frågor.
 
Ragnheiður Haraldsdóttir, som är ordförande i Nordiska Cancer Unionen under perioden 2015-2017, höll i slutet av styrelsemötet tal inför Kreftforeningens personal.


Go Back