15 January 2016

250 million kronor till cancerforskning i Island

Det Isländska Cancerförbundet och dess olika avdelningar har i slutet av förra året etablerat en vetenskapsfond för att förstärka cancerforskningen i Island.


Det Isländska Cancerförbundet och dess olika avdelningar har i slutet av förra året etablerat en vetenskapsfond för att förstärka cancerforskningen i Island. Fondens startkapital är 250 million kronor (1.8 million EURO) och fondstyrelsen kan disponera upp till 10% av fondens kapital årligen till cancerforskning. Dessutom kommer styrelsen att bestämma hur alla nya bidrag till fonden kommer att fördelas till olika uppgifter. Detta är bland de största satsningarna som Isländska Cancerförbundet gjort de senare åren och man hoppas att fondens stöd vill väcka liv i forskningssamarbetet inom cancerområdet.


Vetenskapsfondens mål är därför att öka kraftigt vetenskaplig forskning av cancer i Island med huvudvikt på undersökning av orsaker till cancer, preventivt arbete, behandling och patienternas livskvalitet.


Bild: 
Jakob Jóhannsson, Cancerförbundets ordförande, Illugi Gunnarsson, utbildningsminister, Ragnheiður Haraldsdóttir, Cancerförbundets avgående direktör, och Vigdís Finnbogadóttir som är Isländska Cancerföreningens beskyddare och f.d. President i Island.


Go Back